ReadyPlanet.com
dot
dot
เกี่ยวกับสหกรณ์
dot
bulletประวัติสหกรณ์
bulletข้อบังคับ
bulletระเบียบสหกรณ์
bulletคณะกรรมการสหกรณ์ชุดที่ 39
bulletคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ประจำปี 2562
bulletผู้ตรวจสอบสหกรณ์ ประจำปี 2562
bulletที่ปรึกษาสหกรณ์
bulletเจ้าหน้าที่สหกรณ์
bulletผลการดำเนินงานของสหกรณ์ประจำปี 2561
dot
สวัสดิการสมาชิก
dot
bulletทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
bulletทุนเกษียณอายุราชการสมาชิก
dot
โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ
dot
bulletแบบฟอร์มคำขอ
dot
ตารางประชุมคณะกรรมการ
dot
bulletประชุมประจำเดือน
bulletประชุมเงินกู้สามัญ
dot
บัญชีธนาคารของสหกรณ์
dot
bulletรายชื่อธนาคารที่สมาชิกจะโอนเงินเข้าได้
dot
สส.อค. / สส.ชสอ.
dot
bulletสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สส.อค.)
bulletสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)


< /embed>


รายชื่อธนาคารที่สมาชิกจะโอนเงินเข้าได้

วิธีการส่งเงิน

             สมาชิกที่ประสงค์จะชำระหนี้ หรือฝากเงิน  สามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของสหกรณ์  แล้วทำการ Fax ใบโอนเงิน หรือถือมาด้วยตนเอง  เพื่อสหกรณ์จะได้ทำรายการให้กับท่าน  การส่งเงินทำได้สะดวกที่สุด  โดยการโอนเงินเข้าบัญชี  "สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาธรรมจักรอุดรธานี  จำกัด"

 

 

ชื่อธนาคาร

  สาขา

ประเภท

เลขที่บัญชี

บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

อุดรธานี

ออมทรัพย์

 401-1-04321-4

บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

ตลาดหนองบัว

 ออมทรัพย์

 426-1-09735-4

บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

หนองบัวลำภู

ออมทรัพย์

 402-1-36717-9

ธนาคารออมสิน

อุดรธานี

เผื่อเรียก

 050-110-991-564

ธนาคารออมสิน

หนองบัวลำภู

เผื่อเรียก

 053-080-771-016

บมจ.ธนาคารธนชาต

ห้าแยกน้ำพุ

ออมทรัพย์

 333-2-29049-2

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ที่อยู่สหกรณ์ :
สำนักงาน : 77 ถ.ศรีสุข อาคารสหกรณ์ฯ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทร. 0-4224-3020 โทรสาร 0-4224-3581